You are currently viewing ข้อดีของการมีสติ

ข้อดีของการมีสติ

  • Post author:
  • Post category:Blog

การ มีสติ นั้นคืออารมณ์ของเรานั้นจะเป็นตัวช่วยให้เราเลิกนิสัยไม่ดีการกระทำไม่ดีทำอะไรก็ควรมีสติ ไม่ว่าจะเล่น พนันออนไลน์ Ufabet1688 โดยที่เราได้เรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ชนวนเหตุที่เป็นจุดเริ่มต้น ของการกระทำไม่ดี แล้วผลลัพธ์ของการกระทำจนทำให้เราเสียนิสัย เราควรฝึกสมาธิให้เกิดความสงบสบาย ให้เราทำความเข้าใจกับพฤติกรรมที่ไม่ดีเราควรหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีเรานั้นเอาไว้ เพราะว่ามันจะทำให้เราทำลายชีวิตเราได้

ทำให้เป็นนิสัย

ยกตัวอย่างเช่นในการกินอาหาร สมมุติเรามองเห็นอาหารที่น่ากินนั้น สมองเรานั้นจะคิดถึงความอยู่รอดในการใช้ชีวิต แล้วหลังการกินนั้นสมองเราคิดว่ารสชาตินั้นอร่อยหรือไม่ โดยอาหารที่มีน้ำตาลจะทำให้หน่อยร่างกายและสมองของเรานั้น จำรถอาหารของที่เราเพิ่งกินไปหรือสถานที่เราได้กินอาหาร เราควรเรียนรู้อาหารที่อร่อยๆ มันจะทำให้เรารู้สึกดี จะทำให้เราไม่เครียดเพื่อที่ทำให้เราได้กินอาหารรู้สึกดีขึ้น

การ มีสติ ที่อยู่รอบตัวเรา

เราควรทำความเข้าใจว่ารอบตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นและทำจิตใจของเรานั้นให้สบาย ในการเรียนรู้ต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น การฝึกสมาธิจะทำให้เราเกิดเรื่องสงสัยมากยิ่งขึ้นและยังจะทำให้เราช่วยทำความเข้าใจในเวลาเราทำพฤติกรรมที่ไม่ดี การที่เราสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้น แต่มันยากมากที่จะให้สมองหอนั้นหาเหตุผลที่จะมาเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ เพราะเมื่อเกิดมา มันก็จะมีผลในการหยุดทำงานทำให้เรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆ

ความสงสัยจะทำให้เรานั้นรู้สึกดียิ่งขึ้น

ถ้าหากเราเกิดอยากสูบบุหรี่หรืออยากกินอาหารนั้นถ้าเรามีสติอยู่ตอนนั้นจะเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นมันดีหรือไม่ดีจะทำให้เรานั้นได้รู้ความเป็นสัญญาณบอกเราในร่างกายดังนั้นเราจะสังเกตเห็นร่างกายของเรานั้นเริ่มตึงเครียดเวลาตอนนั้นจะทำให้สารเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับลงไป ประสบการณ์จะบอกการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่างๆ